Chia sẻ lên:
 Tiền thân là Cơ sở Sản xuất Muối Tấn Tài hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh muối từ năm 1990. Trải qua quá trình phát triển đến 2012 Cơ sở Muối Tấn Tài đã chuyển đổi thành Doanh nghiệp tư nhân Sản xuất Muối Tấn Tài

Ngành nghề kinh doanh

Sản phẩm dịch vụ